Industrivinduet er bedriftskontakten ved Produktutvikling og Produksjon ved NTNU. Vi brenner for å skape et godt studium og attraktive sivilingeniører. For å oppnå dette oppfordrer vi bedrifter til samarbeid med våre studenter gjennom

  • Sommerjobb

  • Fast ansettelse

  • Prosjekt- og masteroppgaver

  • Ekskursjoner

  • Bedriftspresentasjoner

  • Sosiale arrangement

På denne måten vil bedriftene få erfare våre studenters kunnskapsnivå på et tidlig tidspunkt.

For å ivareta denne erfaringen har Industrivinduet en arena for bedrifter som ønsker å sikre at våre studenter oppnår kvalifikasjoner etter dagens behov. På denne arenaen samarbeider bedriftene med studieprogrammet om å skape et dynamisk studium som produserer sivilingeniører med relevant kompetanse.

Samarbeidet beskrevet over gjelder primært for bedrifter med medlemskap i Industrivinduet. Mer informasjon om medlemskap og hvordan å bli medlem finner du under "For bedrifter". Det fremgår også hvordan å samarbeide med Industrivinduet uten medlemskap på disse sidene.