Studenter som har gått studieprogrammet Produktutvikling og produksjon har fått en omfattende maskinteknisk utdannelse. De har vært innom alle sider av maskinteknikken, både produkt, produksjon og prosess. I studiet har de hatt mye prosjektarbeid, noe som har til hensikt å lære dem å være løsningsorienterte og å kunne ta avgjørelser under usikkerhet og levere innenfor gitte rammer.

Basis i utdanningen er en grunnleggende forståelse av maskinteknikk. På den annen side har de også lært mye matematikk. Gjennom fysikk, kjemi og mekanikk har de lært hvordan matematikken utnyttes og anvendes på maskinteknisk område.

I løpet av studiet vil studentene ha lært teknikker og metodikker som vil sette dem i stand til å arbeide systematisk både med kreative prosesser, som produktutvikling og problemløsning, og med analyse, enten det er av strømning, styrke, dynamikk eller materialflyt.

En PuP-student fra NTNU har det beste fundamentet for å kunne bli en produktiv, kreativ og positiv medarbeider innenfor bedrifter med maskintekniske utfordringer.