Sommerstudent elkraft/maskin

Statkraft Energi AS, Operation & Maintenance, søker 4 – 6 maskin- eller elkraftstudenter til sommervikariater. Arbeidssted vil være vårt hovedkontor på Lysaker i Oslo. Det vil bli muligheter for anleggsbesøk i løpet av vikariatene. Arbeidsperioden er medio juni – medio august. Det må medregnes to uker ferie midt i perioden.

 

Aktuelle oppgaver vil være:

 1. Kartlegge magnetiseringstransformatorparken og foreslå en reservepark som kan dekke de viktigste anleggene.

Kontaktperson: Bjørn Tandstad, telefon 97 15 75 70.

 2. Kartlegge rampingtider på turbinregulatorer og sammenligne med hvordan de driftes til daglig. Sammenligne med hva som faktisk finnes av tekniske muligheter eller begrensninger i de tilhørende regulatorene.

Kontaktperson: Jørgen Ramdal, telefon 97 17 80 27.

 3. Vibrasjons- og/eller støyanalyser i elektromekanisk utstyr og vurdere mulige sammenhenger med bygningstekniske problemer som støyforplantning og sprekkdannelser i bygg. 

4. Kartlegging og systematisering av data om pakninger brukt i våre anlegg på elektro og maskin.

Kontaktperson oppgave 3 og 4: Kjell-Tore Fjærvold, telefon 91 55 67 69.

 5. Konvertere interne (Prosam) signalnavn til internasjonal standard for tilrettelegging av framtidige stor-dataanalyser.

Kontaktperson: Erik Wiborg, telefon 98 02 76 58.

 6. Strukturere og forbedre oversikt over feilhistorikk for analyseformål.

Kontaktperson: Hans Petter Sevang, telefon 48 12 88 09.

 

Søknadsfrist 18.april 2017. 

søk her: http://statkraft.easycruit.com/vacancy/1814863/44524?iso=no

Kommentarer

Bli den første til å kommentere!