Eksperiment: Alternative forklaringer på Focaults Pendel

Enhver gløsing med respekt for seg selv vet hva Foucaults pendel på Realfagbygget er og hva den viser. Hvis du har tatt med venner/familie på tour of Gløs har du sikkert stått og snakket pent og lenge om jordens rotasjon. Men har du noen gang stoppet og tenkt: ”Jeg kunne sikkert sagt hva som helst nå og de hadde ikke tvilt et sekund på om det var sant”? Vel, dine bønner har blitt hørt, jeg har tatt på meg labfrakken og eksperimentert litt. Jeg har jo tross alt tatt ex.phil. og kan dermed anses som ekspert på forskningsetikk og moral. Derfor har jeg valgt å utføre eksperimentet mitt på barn, mer spesifikt 8. klassinger.

 

Eksperiment: Hva kan du forklare Foucaults pendel med og fortsatt bli trodd?

Hypotese: Hva som helst.

 

Eksperimentet ble utført på grupper på 5-7 barn, ny gruppe for hver nye forklaring.

 

Forklaring 1:

Pendelen er et samfunnsvitenskapelig kunstverk som skal minne oss på at ikke alle har det like bra som oss i Norge. Hver gang en pinne veltes har det dødd 100 mennesker på flukt fra krig i midtøsten.

Resultat: Funket dritbra.

 

Forklaring 2:

Hver gang noen på realfagbygget løser en likning registreres det av bygget. 1 pinne veltet = 100 likninger løst. Altså går pendelen dritfort i eksamensperioden og stopper helt opp i ferier.

Resultat: Funket dritbra.

 

Forklaring 3:

Bruk masse fagord som ikke gir noe som helst mening satt sammen. Pendelens rotasjon er en konsekvens av skjærkraften til byggets 2. arealmoment og sentripetalakselerasjon til månens tredje parallellforskyvning opphøyd i andre.  Hvis man trippelintegrerer solens antisymmetriske akse og, reduseres iterasjonsprosessen med 10^8 mol og du sitter igjen med en termisk tøyning i x-retning. Derfor roterer pendelen.

Resultat: Funket dritbra.

Her en noen bonusforklaringer som du, kjære leser, kan teste på dine venner/familiemedlemmer:

 

1)    Utsikten fra realfagbygget er en optisk illusjon. Egentlig roterer kun realfagbygget, pendelen og den ekte gløshaugen står stille.

2)    Dritstort kompass uten mål og mening.

3)    Hemmelig gløskode: tidsperiodene mellom hver pinne veltet varierer og har hver en distinkt bokstav. Til sammen danner de et haiku som visstnok bare Bovim kan.

 

Konklusjon: Du får automatisk troverdighet og respekt når du går på gløs, noe som kan, bør og skal utnyttes.

 

- Rannveig

Kommentarer

Bli den første til å kommentere!