Nye verv i A/F Smørekoppen

Styret har i år satset hardt på å skape en bedre struktur og rekrutteringsmetod i foreningen. For deg, som Smøregutt, vil dette si at du i større grad enn tidligere vil få konkrete arbeidsoppgaver og bedre retningslinjer å forholde deg til i et verv. Det blir også lagt til rette for at alle som vil skal kunne få attest på å ha spilt en viktig rolle i linjeforeningens arbeid. Vi håper med det å skape et enda større engasjement rundt foreningen vi alle er så glad i. Ta del i miljøet på din linje, bli med i A/F Smørekoppen!

Vi har opptaksfrist den 7. september. Dersom du har tenkt til å bli med i UKA, eller allerede er det, skal ikke det være til hinder for å ta del i A/F Smørekoppen. De fleste som er engasjert i foreningens arbeid deltar også i arbeid med UKA, og for å imøtekomme det settes arbeidet i foreningen i stor grad på vent til UKA er over. I praksis betyr det at det ikke skjer så mye fra oktober til nyttår. Dersom du tar et verv i foreningen nå vil du få være med på ”Bli-kjent”-arrangement, så vidt smake på dine oppgaver og delta på internfest ved semesterets slutt. Med andre ord brukes høsten i størst grad til å bli kjent, nye som gamle, for å skape et god utgangspunkt for vårens oppgaver.

Det praktiske rundt opptak

Comiteene i A/F Smørekoppen er lagt opp litt forskjellig. I noen Comiteer, som MediaCom, er det flere ansvarsområder, og hvert ansvarsområde dekkes av ett eller flere verv. Andre Comiteer er det kun et par ansvarsområder, men mange medlemmer. For eksempel har FHV en Verksmester og en Casserer, men mange mekanikere. Mekanikerne har i utgangspunktet ikke noe ansvar, men er en viktig del for Comiteen. Du kan sammeligne det med Phaestcom hvor det er noen få verv som har ansvar for hver enkelt fest, men mange deltagere som utgjør festen! Med andre ord går det også fint an å bli med uten forpliktelser.

I mange av vervene du kan søke på er det ønskelig med flere Smøregutter. Foreningen ønsker f. eks. å ha opptil 6 grafikere, men kun én Art Director.

Søk mange verv dersom du er usikker eller kunne tenke deg å være med på flere ting! Du vil få beskjed kort tid etter søknadsfrist om hvor du har fått bli med.

Kommentarer

Bli den første til å kommentere!