Klassetillitsvalgt er ofte den første personen du kontakter dersom du ikke helt vet hvem som sitter inne med svaret på ditt spørsmål. De er der for å hjelpe deg med spørsmål angående studiet eller klassesituasjonen, eventuelt henvise videre til rette instans om de ikke kan svare!

Hovedoppgavene går på saker som gjeller klassen internt, enten mot klassen som en helhet eller mot faglærer.

Kontaktinformasjon finner du i høyre marg!