PuP har to programtilitsvalgte (PTV) som har som oppgave å representere studentene i saker på studieprogramsmsnivå. Vi ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser, og representere dere i Studentrådsmøter, Studieprogramsutvalget og andre utvalg som behandler spørsmål som angår studentene. Vi tar din sak videre til rett instans; enten det gjelder hvordan studieløpet er lagt opp, mangel på leseplasser eller andre ting. Vi kan også sette deg i kontakt med fakultetstillitsvalgte for saker på fakultetsnivå.
Vi har kontortid mellom 12:15 og 14:00 hver fredag, og sitter på tillitsvalgtkontoret på gamle fysikk. Stopp gjerne innom om du har en sak, eller bare har lyst å slå av en prat over en kaffekopp. Du kan også nå oss på epost, som du finner i kontaktinformasjonen til høyre.