Det er kanskje ikke mange som vet det, men studieprogrammet PuP har en egen evalueringsassistent. Oppgaven går ut på å hjelpe foreleserne til å øke kvaliteten på forelesninger, øvinger, laber, eksamener osv. Dette forsøker jeg å gjøre ut i fra ”smøregutters” synspunkt. Ofte er det ikke helt samsvar mellom en professors og en students mening om hva som er en god forelesning. Er derfor helt avhengig av å få konkrete tilbakemeldinger fra studenter som tar
kurset. Er veldig vanskelig å komme utenfra midt i semesteret og sette fingeren på problemer, siden dette ofte er detaljer studenter som tar kurset kun merker.

Studentutvalget for PuP har en egen evalueringsassistent som strekker seg langt for å hjelpe deg med:

  • Rotete øvingsopplegg du skulle ønske var bedre
  • Dårlige eller umotiverende forelesere 
  • Fag som overlapper hverandre
  • Fag som på andre måter irriterer deg

Ta isåfall kontakt med Helene via mailen i høyre marg så vil han strekke seg langt for å hjelpe deg! Ved klager på fag vil han først med deres hjelp samle informasjon om hva som konkret er problemene også ta det opp videre med studieprogramutvalget og aktuelle faglærere. De siste emnene det har blitt sett på er bla emnet maskindeler hvor det har vært en unormalt høy strykprosent og emnet materialteknikk 1. Materialteknikk 1 er akkurat nå inne i en forbedringsfase og Helene setter stor pris på å få tilbakemeldinger på hvordan det oppfattes av dere.