Kontakt

Vi er å finne på denne adressen styret@smorekoppen.no
Eller hvis du vet hvem du vil snakke med finner du kontakinfo nedenfor
Ved hastesaker kan du kontakte Phormanden eller VicePhormanden:

Phormand
Oscar Lilleløkken
telefon: 46960221
 
 

Phaddersjef 
Halvor Herlyng
telefon: 46855376
mail: phaddersjef@smorekoppen.no

Bedriftskontakt 
Sondre Tennfjord
telefon: 47864616
mail: bedriftskontakt@smorekoppen.no

Kjellersjef 

telefon: 


mail: kjellersjef@smorekoppen.no

VicePhormand
Rikke Hellandsjø Gjøen
telefon: 41729847
 
 
Casserer
Edvard Andersen
telefon: 93279429
 
Blestesjef
Ingeborg Kvammen
telefon: 40467514
 
PhaestSjef
Andreas Sund
telefon: 45297450
mail: phaestsjef@smorekoppen.no

Besøksadresse
Richard Birkelandsvei 2B, Verkstedteknisk, Gløshaugen, (2.etg)
7034 TRONDHEIM

Postadresse
Studpost 241 NTNU Gløshaugen
7034 TRONDHEIM